Topaasi, Eräjärvi

Viitaniemen toimintansa lopettaneesta pegmatiittilouhoksesta on löydetty runsaasti jalokiviluokan topaasikiteitä. GTK:n Tauno Parosen kokoelmassa on kookkaita kiteitä ja viistekiviä louhoksen topaaseista. Jalokiviluokan kiteitä voi löytää yhä louhoksen jätekivikasoista.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ko 0184
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Korukivet, Mineraalit
Kaava:
Löytöpaikka:  Orivesi, Eräjärvi
Käyttökohde:
Näytteen koko:  15 x 17 x 23 mm
Lahjoittaja: Tauno ja Rosa Paronen 1987
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: