Talvivaaran Ni, Zn ja Cu-malmia

Talvivaaran malminäytteissä näkee harvoin suurehkoja sulfidimineraaleja kuten tässä. Yleensä malmi on mustaliusketta, jossa vasta mikroskoopilla erottaa malmimineraalit. Nikkeli on pääasiallisesti pentlandiitti-mineraalissa.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kaivokset
Löytöpaikka: Sotkamo, Talvivaaran kaivos
Käyttökohde: Nikkeli-, sinkki- ja kuparimalmi
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: