Talkki, Lahnaslammen kaivos

Lahnaslammen kaivoksen talkin käyttösuunnitelmat kaivosprojektin alkuvaiheessa 1960-luvulla antavat hyvän kuvan esiintymien tutkimuksen monipuolisuudesta. Louhinta päättyi lokakuussa 2010. Malmia louhittiin lähes 18 miljoonaa tonnia. Siitä saatiin 7 miljoonaa tonnia talkkia ja yli 100 000 tonnia nikkelirikastetta. Talkkia käytettiin Kajaanin, Jämsänkosken ja Simpeleen paperitehtailla. Lahnaslammen malmi oli talkkimagnesiittiesiintymä, siis tavallaan vuolukiveä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Teollisuusmineraalit, Kaivosnäytteet
Kaava:  Mg3Si4O10(OH)2
Löytöpaikka: Sotkamo, Lahnaslammen kaivos
Käyttökohde: Talkkia käytetään mm. paperin täyteaineena, pinnoitteena, suodattimissa ja kosmetiikkateollisuudessa.
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: