Stauroliittikiilleliuske

Stauroliitti on silikaattimineraali, joka usein esiintyy ristinmuotoisina kaksoiskiteinä. Ne ovat syntyneet liuskekiven metamorfoosissa kiveen kasvamalla. Tällaisia kiteitä kutsutaan porfyroblasteiksi.

Näytteen tiedot
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näytetunnus:  Ki 2281
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Tohmajärvi, Kirkkoniemi
Käyttökohde:  Uskonnollisenä koristekivenä ortodoksien keskuudessa
Näytteen koko:  13 x 20 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: