Spodumeeni

Spodumenin sisältämä litium on tärkeä hi-tech metalli. Ullavan ja Kaustisen alueen spodumenipegmatiiteissa sitä on kaupallisesti merkittäviä määriä varsinkin Läntän esiintymässä. Litiumin tärkein käyttökohde on akuissa. Kun siirrytään enenevästi uusiutuvien energiamuotojen käyttöön, niin samalla akkujen ja litiumin tarve kasvaa.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Mineraalit, Teollisuusmineraalit, Kaivokset
Kaava: LiAlSi2O6
Löytöpaikka: Ullava, Länttä
Käyttökohde: Teollisuusmineraali, litiumin raaka-aine
Näytteen koko: Pituus 15 cm
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: