Söviitti, Sokli

Soklin söviitti on magmasta kiteytynyttä kalkkikiveä, karbonatiittia. Päämineraalina siinä on kalsiitti ja sen ohella fosforimineraali apatiittia, joka tekee esiintymästä lannoiteteollisuutta kiinnostavan. Soklin karbonatiitti syntyi devonikaudella, noin 365 miljoonaa vuotta sitten. Soklin karbonatiitti on syvälle kulunut jäänne paikalla tuolloin sijainneesta tulivuoresta.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2123
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Teollisuusmineraalit, Kivilajit
Löytöpaikka: Savukoski, Sokli
Käyttökohde: Lannoiteteollisuudessa
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Soklista Suomen kallioperä-kirjassa sivuilla 291-293