Siilinjärven fosfaattimalmi

Siilinjärven karbonatiittiesiintymä on Suomen ja EU:n ainut apatiittia tuottava kaivos. Sen ikä on 2600 miljoonaa vuotta. Se on iältään yksi maapallon vanhimmista karbonatiiteista. Malmin päämineraalit ovat apatiitti, karbonaatti, flogopiitti ja richteriitti.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kaivokset, Teollisuusmineraalit
Löytöpaikka:  Siilinjärvi
Käyttökohde:  Lannoitteen raaka-aineena
Näytteen koko:
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Pitoisuus 4 % P2O5