Musta turmaliini

Kuortaneen Kaatialan pegmatiittilouhoksessa on yhä paljon mustaa läpinäkymätöntä turmaliinia, schörliä. Etelä-Pohjanmaan pegmatiiteissa tämä turmaliini on ollut niin yleinen, että sitä aikoinaan on epähuomiossa louhittu kivihiilenä. Schörl on niin rikkonaista, että sitä ei ole voitu kunnolla hioa korukiveksi. Mineraalina schörl voi soveltua indikaattorina geokemialliseen malminetsintään, sillä turmaliinit voivat sisältää monia esiintymän tyypillisiä raskasmetalleja.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 669
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Mineraalit
Kaava:  NaFe3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
Löytöpaikka:  Kuortane, Kaatiala
Käyttökohde:  Keräilykivi
Näytteen koko:
Lahjoittaja:
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Schörl on musta turmaliini