Serisiittikvartsiitti

Serisiittikvartsiittinäyte on Oriveden kultakaivoksen Sarvisuon malmiosta. Serisiittikvartsiitti on tyypillinen sivukivi monissa kultamalmeissa, sillä se ilmentää voimakasta muuttumista, mikä usein liittyy kullan rikastumiseen. Serisiittikvartsiitilla on muutakin käyttöä, sillä siitä voidaan valmistaa hiomakiviä.

Näytteen tiedot
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näytetunnus:  Ki 2252
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka: Orivesi, Sarvisuo
Käyttökohde:  Kullanetsinnässä vihjekivi, laattakivi, hiomakivi
Näytteen koko:  9 x 12 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: