Sakatin malmia

Sakatin Cu-Ni-PGE sulfidimalmi löytyi 2009. Esiintymässä on massiivista sulfidimalmia ja pirotteena esiintyvää. Löytöä on pidetty yhtä merkittävänä kuin Petsamon Kolosjoen nikkelimalmin löytöä lähes sata vuotta sitten.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kaivokset
Löytöpaikka: Sodankylä, Sakatti
Käyttökohde: Nikkeli- ja kuparimalmi
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: Kuva on otettu kiillotetun halkaistun kairasydämen pinnasta