Rodoniitti, raakakappale

Rodoniitti on pyrokseeniryhmän mineraali, mangaanisilikaatti. Suomen parhaat esiintymät ovat Etelä-Pohjanmaalla Ylistarossa vanhassa Vittingin rautakaivoksessa. Synnyltään rodoniitti on alunperin kemiallista mangaanisaostumaa, jota on kerrostunut prekambrisen meren pohjalle. Metamorfoosi muutti mangaanisaostumia kvartsin läsnäollessa rodoniittikiveksi, joka soveltuu erinomaisesti korukiveksi.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ko 854
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Jalo- ja korukivet, Mineraalit
Kaava:  MnSiO3
Löytöpaikka:  Ylistaro, Vittinki
Käyttökohde:  Korukivenä
Näytteen koko:  85 x 35 x 35 mm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Raakakappale