Rodoniitti, pyöröhionta

Rodoniitti on pyrokseeniryhmän mineraali, mangaanisilikaattia. Suomen parhaat esiintymät ovat Etelä-Pohjanmaalla Ylistarossa vanhassa Vittingin rautakaivoksessa. Synnyltään rodoniitti on alunperin kemiallista mangaanisaostumaa, jota on kerrostunut prekambrisen meren pohjalle. Metamorfoosi muutti mangaanisaostumia kvartsin läsnäollessa rodoniittikiveksi, joka soveltuu hyvin korukiveksi.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: Ko 855
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Jalo- ja korukivet, Mineraalit
Kaava: MnSiO3
Löytöpaikka: Ylistaro, Vittinki
Käyttökohde: Korukivenä
Näytteen koko: 16 x 30 mm
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: Pyöröhionta