Rapakivi

Rapakivigraniittia esiintyy Etelä-Suomessa laajoina kallioalueina. Rapakivi nimi on käytössä kaikissa kielissä. Nimi tulee eräiden rapakivityyppien helposta rapautumisesta. Toisaalta Suomen rapakivestä on kyetty louhimaan maailman suurin monoliitti 1800-luvulla Pietariin. Se on säilynyt rapautumatta nykypäiviin.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2030
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit
Löytöpaikka: Lapinjärvi
Käyttökohde: Rakennuskivenä
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: