Pyhäsalmen malmia

Pyhäsalmen kaivoksen malmissa on kuparikiisua, sinkkivälkettä ja rikkikiisua. Kaivos oli Euroopan syvin, 1400 m. Kaivostiloille on suunniteltu monenlaista hyötykäyttöä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kaivosnäytteet
Löytöpaikka:  Pyhäsalmen kaivos
Käyttökohde:  Kupari- ja sinkkimalmi
Näytteen koko:
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  0,8 % Cu, 2,2 % Zn