Pargasiitti

Pargasiitti on ensimmäinen Suomesta löydetty ja tunnistettu mineraali. Se löytyi vuonna 1814 kalkkilouhokselta Paraisilta, jonka nimi ruotsiksi on Pargas. Mineraloginakin tunnettu Suomen silloinen kenraalikuvernööri Fabian Steiheill (1762-1831) lähetti louhoksen kauniita kiteitä tarkempaan tutkimukseen Keski-Eurooppaan. Pargasiitti on yhä vaikea tunnistaa muista samannäköisistä mustista mineraaleista ilman laboratoriolaitteita.

Pargasiitti on harvinainen amfiboliryhmän mineraali. Paraisten vuosisatainen kaivosympäristö on lisäksi kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennettu ympäristö.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 726
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Mineraalit
Kaava: NaCa2Mg4(Al,Fe3+)[(OH,F)2|Al2Si6O22]
Löytöpaikka: Parainen
Käyttökohde:  Mineraloginen keräilymineraali
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: Näytteessä mustia pargasiittikiteitä ja valkoista kalsiittia.