Pallokivi – Virvik

Suomen ensimmäinen pallokiviesiintymä löydettiin Porvoon Virvikistä vuonna 1889. Koostumuksen perusteella Virvikin pallokiven kivilajiksi on määritelty syenodioriitti. Suomen tunnetuista kallioperän pallokiviesiintymistä ja lohkareista on julkaistu käsikirja.

Näytteen tiedot
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit, Geologiset erikoisuudet
Löytöpaikka: Porvoo, Virvik
Käyttökohde: Pallokiviesiintymät ovat Suomessa yleensä suojeltuja ainutlaatuisuutensa takia.
Näytteen koko: 60 x 50 cm
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: Lisätietoa Virvikin pallokivestä sivuilla 55 – 57  kirjassa: Orbicular rocks in Finland