Kansannäyte 20141822

Pentti Koivisto on lähettänyt Kokemäeltä kultapitoisia biotiitti-sarvivälkegneissilohkareita.…

Molybdeenimalmi, Suomussalmi

Molybdeenihohde on molybdeenin ja rikin muodostamaa mineraalia.…

Laumoniitti ja stilbiitti, Savukoski

Malminetsintöjen yhteydessä kallioperän rakopinnoilta löytyy…

Kirjomaasälpä

Kirjomaasälpää esiintyy vain graniittipegmatiiteissa. Se muodostaa…