Kalkkikivi - Ihalainen

Kalsiittisen kiteisen kalkkikiven louhinta käynnistyi Ihalaisella…

Talvivaaran Ni, Zn ja Cu-malmia

Talvivaaran malminäytteissä näkee harvoin suurehkoja sulfidimineraaleja…

Talkki, Lahnaslammen kaivos

Lahnaslammen kaivoksen talkin käyttösuunnitelmat kaivosprojektin…

Siilinjärven fosfaattimalmi

Siilinjärven karbonatiittiesiintymä on Suomen ja EU:n ainut…

Sakatin malmia

Sakatin Cu-Ni-PGE sulfidimalmi löytyi 2009. Esiintymässä on…

Pyhäsalmen malmia

Pyhäsalmen kaivoksen malmissa on kuparikiisua, sinkkivälkettä…

Oriveden kultamalmia

Oriveden kultakaivos tunnetaan myös nimellä Kutemajärvi. Malmi…

Lyijyhohde

Korsnäsin kaivoksen tärkein malmimineraali oli lyijysulfidi,…

Kvartsiitti

Nilsiän alueen kvartsiitit ovat paikoin niin puhtaita, että…

Kuparikiisu

Kuparikiisu on Suomen tärkein kuparimalmimineraali. Kuparia…

Kalsiitti, Kerimäki, Louhi

Kerimäen Louhen kalkkikaivoksesta saadaan puhdasta kalsiittia.…

Uvaroviitti - Elijärven kaivos

Kemin kromimalmissa (kromiitti) olevaa massamaista uvaroviittigranaattia. Näytteen…