Mustavaaran kaivoksen Fe-, Ti- ja V- malmia

Mustavaaran kaivos oli toiminnassa vuosina 1975-86. Se oli silloin Rautaruukin omistuksessa ja  Euroopan suurin vanadiinin tuottaja. Malmi oli magnetiittigabroa, ja vanadiinia esiintyi pääasiallisesti magnetiitissa. Kaivoksen uudelleenavaamista valmistellaan vuonna 2016.

 

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma:  Lapin alueen geonäyttely GTK:n Rovaniemen toimipisteessä
Näyteluokka:  Kaivosnäytteet
Löytöpaikka:  Mustavaara, Taivalkoski
Käyttökohde:  Rauta-, titaani- ja vanadiinimalmi
Näytteen koko:
Kuva:  Lampela, Reijo
Lisätietoja:  Vanadiinia esiintyi malmin magnetiitissa. Väitöskirja.