Montebrasiitti, Viitaniemen louhos

Montebrasiitti on Viitaniemen pegmatiittilouhoksessa tavattava alumiinipitoinen fosfaattimineraali. Montebrasiitin muuttumistuloksena on syntynyt lukuisia harvinaisia fosfaattimineraaleja.

Näytteen tiedot
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näytetunnus:  Mi 988
Näyteluokka:  Mineraalit
Kaava:  LiAl(PO4)(OH,F)
Löytöpaikka:  Orivesi, Eräjärvi, Viitaniemen louhos
Käyttökohde:  Litiumin malmimineraali, keräilymineraali
Näytteen koko:  6 x 11 x 2,5 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Näytteen vaaleampi osa on montebrasiittia, harmaa aines kvartsia