Molybdeenihohde, Kannonkoski

Grafiittia muistuttava molybdeenisulfidi, molybdeenihohde, on arvokas malmimineraali ja Suomessa verrattain yleinen. Molybdeenikaivoksia Suomessa on kuitenkin toiminut vain yksi: Mätäsvaaran kaivos Lieksan ja Nurmeksen välillä. Kaivos toimi vuosina 1939-1947.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 138
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Mineraalit, Malmimineraalit
Kaava:  MoS2
Löytöpaikka:  Kannonkoski, Keski-Suomi
Käyttökohde:  Molybdeenimetallin lähteenä. Molybdeeniä käytetään mm. terästeollisuudessa lisäämässä teräksen haponkestävyyttä.
Näytteen koko:
Lahjoittaja:  J. Virnes
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: