Marmori, Helsinki, Vuosaari

Helsingin Vuosaaren louhoksista saatiin jo 1700-luvulla kalkkia Suomenlinnan rakentamiseen. Louhoksen lohenpunaista marmoria käytettiin 1900-luvulla koristelevyihin sekä korukiveksi että veistosmateriaaliksi.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2299
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Helsinki, Vuosaari
Käyttökohde:  Rakennuskivenä, korukivenä
Näytteen koko:  10 x 13 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Vuosaaren kalkkikivilouhoksesta sivuilla 45-48 opaskirjassa: Helsingin seudun vanhat kaivokset ja louhokset.