Magnetiitti

Magnetiitti on kaupallisesti tärkeimpiä raudan malmimineraaleja. Suomen historiallinen kaivostoiminta perustui 1700- ja 1800-luvuilla pääasiallisesti pienten rautamalmiesiintymien käsityövaltaiseen louhintaan. Teollisen mittakaavan täyttäviä isoja rautamalmiesiintymiä etsittiin ja löydettiin 1900-luvulla. Otanmäen malmiesiintymän ensimmäiset viitteet saatiin vuonna 1937 GTK:n lohkare-etsinnöissä löytyneistä malmikivistä Sukevan silloisen varavankilan alueelta. Kaivos toimi vuosina 1949 – 1985. Rautamalmin lisäksi se tuotti vanadiinia ja titaania. Kaivoksen uudelleenavaamisesta on suunnitelmia.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 195
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Mineraalit, Malmimineraalit, Kaivokset
Kaava: Fe+2Fe2+3O4
Löytöpaikka: Vuolijoki, Otanmäen kaivos
Käyttökohde:  Rautamalmia
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Magnetiitti on voimakkaasti magneettinen mineraali