Lyijyhohde

Korsnäsin kaivoksen tärkein malmimineraali oli lyijysulfidi, lyijyhohde. Kaivoksen lyijypitoisuus vaihteli välillä 3,5 – 5 %. Kaivos toimi vuosina 1958-1972. Maisemoitua kaivosaluetta kiertää nykyään luontopolku.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 77
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Mineraalit, Malmimineraalit, Kaivosnäytteet
Kaava:  PbS
Löytöpaikka:  Korsnäsin kaivos
Käyttökohde:
Näytteen koko:
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: