Lieksan rautameteoriitti

Lieksan meteoriitti on viimeisin Suomesta löytynyt meteoriitti. Se on samalla Suomen ensimmäinen rautameteoriitti. Yhteensä Suomesta on löytynyt 14 meteoriittia viimeisten kahdensadan vuoden aikana. Lähes puolet niistä on Lieksan tavoin otettu talteen malmilohkareina. Vasta laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet ne meteoriiteiksi. GTK:lle tulee vuosittain kymmeniä mahdollisia meteoriitteja tunnistettavaksi. Lieksaa edeltävä meteoriitti oli Kivesvaaran harvinainen hiilikondriitti, joka tunnistettiin 1980. Suurin osa mahdollisista meteoriiteista on tavallisia kiviä, betonikappaleita, rautaromua ja muinaisen raudanvalmistuksen jäänteitä.

Näytteen tiedot
Kokoelma:  Tuleva sijoituspaikka: Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kumpula, Suomen meteoriitit -kokoelma
Näytetunnus:  Ei vielä tiedossa
Näyteluokka:  Meteoriitit
Kaava:  FeNi, metallinen rauta
Löytöpaikka:  Lieksa, Löpönvaara
Käyttökohde:  Museonäyte, tieteellinen materiaali
Näytteen koko:  66 mm, 230 g
Lahjoittaja:  Pekka Vallimies, löytäjä
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Ensimmäinen Suomesta löytynyt rautameteoriitti. Löytynyt 30. toukokuuta 2017. Tunnistettu GTK:n tutkimuslaboratoriossa rautameteoriitiksi. Tyypiltään silikaattimineraalien sulkeumia sisältävä rautameteoriitti (kompleksinen IAB). Raudassa on nikkeliä 10,61 ja kobolttia noin 0,83 painoprosenttia. Meteoriitin päämineraalit ovat rautamineraalit kamasiitti ja taeniitti ja silikaattimineraali oliviini.