Kvartsiitti

Nilsiän alueen kvartsiitit ovat paikoin niin puhtaita, että kvartsia voidaan louhia teollisuusmineraalikäyttöön. Geologisesti ne ovat jatulikvartsiitteja.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit, Teollisuus- ja rakennuskivet
Kaava:  SiO2
Löytöpaikka: Nilsiä, Kinahmin kvartsikaivos
Käyttökohde: Lasin raaka-aineena
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: