Kvartsidioriitti

Jyväskylän seudulla on laajoja kvartsidioriittialueita. Niillä kuten myös dioriitilla näyttäisi olevan potentiaalia rakennuskivi- ja kalliokiviainestuotannossa. Tunnetuin alueen rakennuskivi on Korpilahden gabro, jota käytetään varsinkin hautakivissä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2091
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit
Löytöpaikka: Jyväskylä
Käyttökohde: Rakennuskivenä
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: