Kultamalmi, Hirvilavanmaa

Keski-Lapissa kalliokulta esiintyy usein kvartsi-karbonaattijuonissa. Metallinen kulta voi muistuttaa juonissa muuten yleistä rikkikiisua. Silminnäkyvä metallinen kulta on varsinaisissa kultamalmeissa erittäin harvinaista.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma:  Lapin alueen geonäyttely GTK:n Rovaniemen toimipisteessä
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Hirvilavanmaa, Kittilä
Käyttökohde:  Kultamineralisaatio
Näytteen koko:
Kuva:  Reijo Lampela
Lisätietoja:  Malminetsintäraportti