Kromimalmi, Kemin kromikaivos

Kemin kromikaivos sijaitsee Elijärvellä Keminmaassa. Se on ainoa kromikaivos EU:n alueella ja maailman kuudenneksi suurin kromin tuottaja. Kaivos aloitti toimintansa vuonna 1965 avolouhoksena. Kokonaan maanalaiseen louhintaan siirryttiin vuonna 2003. Kromiitti-mineraali on tärkein kromin lähde. Kromi tekee teräksen ruostumattomaksi, ja siksi se on niin tärkeää terästeollisuudelle.

Kemin kromiesiintymä paljastui kun sukeltaja Martti Matilainen Veitsiluodon Kemin tehtaille johtavan makeavesikanavan läheisyydestä keräämiä lohkareita määritettiin tarkemmin GTK:ssa. Osa lohkareista oli rikasta kromimalmia.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 222
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Mineraalit, Malmimineraalit
Kaava:  FeCr2O4
Löytöpaikka:  Keminmaa, Elijärven kaivos
Käyttökohde:  Kromin raaka-aineena
Näytteen koko:
Lahjoittaja:
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Näyte koostuu pääasiallisesti kromiitista.