Korundi

Lapin kullanhuuhdonta-alueilta löydettiin 1950-luvulla korukäyttöön soveltuvia korundeja. 2000-luvulla kullanhuuhdonta-alueilta on tunnistettu myös jalokorundeja: rubiineja ja safiireja. Niiden emäkallioita on etsitty siitä saakka. Ensimmäinen mahdollinen kalliolähde löytyi 1960-luvulla. Koululainen Mikko Tervo lähetti GTK:lle kansannäytteenä punaista korundia sisältävän lohkareen. Se käynnisti maasto- ja laboratoriotutkimukset, jotka johtivat yhden mahdollisen emäkallion löytymiseen Kittilän Paaraskallasta. Kallioesiintymän löysi professori Ilmari Haapala, joka silloin toimi GTK:ssa geologina. Punaisen korundin lisäksi kivestä löytyi muita harvinaisia mineraaleja kuten safiriinia ja kornerupiinia. Jalokiviluokan punaista korundia, rubiinia, kallioesiintymistä ei etsinnöistä huolimatta kyetty löytämään.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ko 843
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Korukivet, Mineraalit
Kaava:   Al2O3
Löytöpaikka:  Kittilä, Paaraskalla
Käyttökohde:  Korukivi
Näytteen koko:  69 x 56 x 52 mm
Lahjoittaja:  Mikko Tervo
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Punainen mineraali amfiboliittilohkareessa on korundia.