Korsnäsin kideluola

Korsnäsin entisen lyijykaivoksessa 198 metrin syvyydellä oli muutaman metrin pituinen kideluola. Sen seinämiä peittivät kauniit kiteet läpikuultavaa kalsiittia, keltaista apofylliittiä ja harmaata harmotomia. Isotooppi-ikämääritysten perusteella luola oli syntynyt liitukaudella, 88 miljoonaa vuotta sitten.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 752
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Mineraalit
Löytöpaikka:  Kornäsin lyijykaivos
Näytteen koko:  Kuva-alan leveys noin 9 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Kideluolan seinämän kappale. Pohja Korsnäsin kalkkikiveä.