Kalkkikonkreetio

Kalkkikonkreetioita esiintyy Etelä-Suomen jääkauden jälkeisessä savessa mm. Siuntiossa. Ne ovat karbonaattimineraalien (tavallisimmin kalsiitin) muodostamia kovettumia, konkreetioita, jotka noudattavat muodoltaan ympäröivän saven kerroksellisuutta. Usein ne ovat litteitä soikioita ja muistuttavat koskissa hioutuneita kiviä. Niitä on kutsuttu usein imatrankiviksi, koska Imatralta on löydetty vastaavia kosken eroosiotörmistä. Alunperin niitä luultiinkin kosken hiomiksi, kunnes todistettiin niiden syntyneen saostumalla.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Se 4094
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Geologiset erikoisuudet
Löytöpaikka:  Siuntio, Kirkkojoki, Störsby
Näytteen koko:  Pituus 9,5 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Kalkkikonkreetio