Konglomeraatti, Kuivaniemi

Kuivaniemen konglomeraatti on peruskallion muodostumaksi ainutlaatuisen kaunis. Kivilajipalloset ovat fylliittiä ja kvartsiittia. Perusmassan tummuus ja heikko rakenteen hiertyminen korostavat kiven rakennetta.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2233
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Kuivaniemi, Röyskärinkalla
Käyttökohde:  Geologinen luontokohde
Näytteen koko:  15 x 21 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: