Kobolttihohde

Viljakkalan Haverin kaivos oli ensin rautakaivos ja lopulta 1950-luvulla kultakaivos. Malmissa kulta esiintyi metallisena mutta hyvin pieninä mikrometrien kokoisina rakeina. Malmissa esiintyi lisäksi pieniä määriä koboltti-arseenisulfidia eli kobolttihohdetta. Sen mahdollista hyödyntämistä jätekivikasoista on selvitetty 1980-luvulla.  Haverin kaivos on sittemmin toiminut harrastajasukeltajien kohteena. Lisäksi kaivoksella on aloitettu järjestää vuosittain muinaiseen raudanvalmistukseen liittyviä perinnepäiviä Haverin Konepäivien yhteydessä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kaivosnäytteet, Mineraalit
Kaava:  CoAsS
Löytöpaikka:  Viljakkala, Haverin kaivos
Käyttökohde:  Kobolttimalmi
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja: