Kivimeteoriitti – Salla

Sallan kivimeteoriitti löytyi vuonna 1963. Löytäjä oli maanviljelijä Kauko Piisilä. Hän lähetti sen malminetsintäyhtiöön malmilohkareena. GTK:n malmigeologi tunnisti sen kuitenkin varsin pian meteoriitiksi. Birger Wiik tutki ja luokitteli Sallan L-tyypin kondriittiseksi kivimeteoriitiksi. Sallan meteoriitin rapautuminen on alkanut nikkelirauta-alueista mutta meteoriitti on vielä suhteellisen kiinteää tavaraa. Kansainvälisessä meteoriittitietokannassa Salla on luokiteltu L6 kondriitiksi.

 

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2679
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Meteoriitit
Löytöpaikka:  Salla
Käyttökohde:  Museonäyte
Näytteen koko:
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Kivimeteoriitti, L6 kondriitti