Kerrallinen killeliuske

Kiilleliuskeen kerroksellisuus kertoo muinaismeren pohjaan kerrostuneen sedimentin rakenteesta. Kerrallinen rakenne on yleinen jääkauden lopun savikerrostumissa, mutta Längelmäellä sama rakenne liittyy virtausvaihteluihin muinaismeren pohjassa.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2295
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Längelmäki, Koskihoru
Käyttökohde:  Liuskekiveä käytetään koristekivenä ja kovasimien valmistukseen
Näytteen koko:  Leveys 22 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Längelmäen kovasimien valmistuksen työtavoista.