Kiillegneissi, Helsinki

Helsingin Roihuvuoressa Herttoniemen vieressä on louhittu amfibolipitoista kiillegneissiä 1940- ja 1950-luvuilla käytävälaatoiksi. Louhoksen kohdalla on nyt japanilaistyylinen puutarha, jossa louhoskiviä on aseteltu maisemakiviksi.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Ki 2275
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Kivilajit
Löytöpaikka:  Helsinki, Herttoniemi
Käyttökohde:  Luonnonkivenä pääasiallisesti käytävälaatoiksi ja sokkeleiden päällystykseen
Näytteen koko:  10 x 17 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: