Poimuttunut kiilleliuske

Puolangan alueella kiilleliuskeet ja fylliitit ovat paikoin pienoispoimuttuneita. Mekkomäen alueella liuskeet ovat erityisen kauniisti poimuttuneita ja tätä kiveä on kutsuttu kiharaliuskeeksi. Esiintymällä voi olla potentiaalia laajempaan koristekivituotantoon.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:
Kokoelma: Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka: Kivilajit
Löytöpaikka: Puolanka, Mekkomäki
Käyttökohde: Rakennus- ja koristekivenä
Näytteen koko:
Kuva: Jari Väätäinen
Lisätietoja:  Lisätietoa Mekkomäen kiharaliuskeesta: Loppuraportti Puolangan liuskekivien maasto- ja laboratoriotöiden toteuttamisesta