Kansannäyte 20141822

Pentti Koivisto on lähettänyt Kokemäeltä kultapitoisia biotiitti-sarvivälkegneissilohkareita. Kuvassa olevan parhaimman näytteen kultapitoisuus on 41,4 g/t. Näytteessä on myös hopeaa 57 g/t. Löytö antaa aihetta jatkotutkimuksiin.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20141822
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  Pentti Koivisto
Löytöpaikka:  Kokemäki
Kivilaji:  Gneissi
Malmimineraalit:  Arseenikiisu karkearakeisena pirotteena, rikkikiisu satunnaisina rakeina.
Metallipitoisuudet:  Au 41,4 g/t, Ag 57 g/t.
Näytteen koko:  8 x 5 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Lohkarenäyte