Kansannäyte 20122684

Pekka Hietala on löytänyt Ilmajoen alueelta suuria kulmikkaita lohkareita, joissa on kultaa 86,2 g/t, 83,4 g/t, 48,6 g/t, 9,8 g/t sekä 1,46 g/t. Näytteet voivat olla ennestään tuntemattomasta esiintymästä. Lisätutkimukset ovat käynnissä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20122684
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  Pekka Hietala
Löytöpaikka:  Ilmajoki
Kivilaji:  Kiillegneissi (hiertynyt plagioklaasiporfyriitti)
Malmimineraalit:  Kulta (natiivina)
Metallipitoisuudet:  Au 48,6 g/t
Näytteen koko:  8 x 6 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Lohkarenäyte