Kansannäyte 20122602

Antero Rajamäki on lähettänyt Forssan alueelta kallionäytteen, jossa on kultaa 2,41 g/t sekä kuparia 1,04 % emäksisessä metavulkaniitissa. Löytö antaa aihetta jatkotutkimuksiin.

Näytteen tiedot
Näytetunnus: 20122602
Kokoelma: Kansannäytteet
Näyteluokka: Kansannäytteet
Löytäjä: Antero Rajamäki
Löytöpaikka: Forssa
Kivilaji: Vulkaniitti
Malmimineraalit: Kuparikiisu, magneettikiisu ja arseenikiisu. Kuparikiisu heikkona pirotteena, magneettikiisu hienorakeisena pirotteena, arseenikiisua satunnaisia rakeita.
Metallipitoisuudet: Au 2,41 g/t ja Cu 1,04 %
Näytteen koko: 5 x 4,5 cm
Kuva: Jouko Ranua
Lisätietoja: Kallionäyte.  Niilo Kärkkäisen raportti: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/89_2015.pdf