Kansannäyte 20122513

Jussi Mäenpää on löytänyt laajan kallioalueen, jossa kultaa. Kallionäytteissä on kultaa 8,18 g/t 2,05 g/t, 0,53 g/t, 0,52 g/t, 0,50 g/t sekä 0,45 g/t. Löytö antaa merkittävää lisätietoa tunnetun kultakriittisen kivilajimuodostuman eteläosasta. Lisätietoa arkistoraportissa.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20122513
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  Jussi Mäenpää
Löytöpaikka:  Ilmajoki
Kivilaji:  Uraliittiporfyriitti
Malmimineraalit:  Arseenikiisua, kuparikiisua, rikkikiisua ja sinkkivälkettä satunnaisina rakeina.
Metallipitoisuudet:  Au 8,18 g/t
Näytteen koko:  10 x 7 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Kallionäyte