Kansannäyte 20122459

Lähettäjät ovat löytäneet Ulvilan ja Kiikoisten alueelta useita kulta ja kuparipitoisia lohkareita. Korkein kultapitoisuus on 6,40 g/t kiillegneississä sijaitsevassa kvartsijuonessa.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20122459
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  T. Tamminen ja A. Kaasalainen
Löytöpaikka:  Ulvila
Kivilaji:  Kiillegneissi, jossa kvartsijuoni
Malmimineraalit:  Arseenikiisu pesäkkeina sekä rakosilauksena, rikkikiisu satunnaisena.
Metallipitoisuudet:  Au 6,40 g/t
Näytteen koko:  6 x 3,5 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Lohkarenäyte