Kansannäyte 20121305

 

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20121305
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  Juha Turpeinen
Löytöpaikka:  Lieksa
Kivilaji:  Amfiboliitti
Malmimineraalit:  Arseenikiisua, rikkikiisua ja kuparikiisua satunnaisina rakeina
Metallipitoisuudet:  Au 1,44 g/t
Näytteen koko:  14 x 2,5 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Lohkarenäyte