Kansannäyte 20112712

Jorma Myöhänen on löytänyt Juuasta kvartsirikkaan lohkareen.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20112712
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  Jorma Myöhänen
Löytöpaikka:  Juuka
Kivilaji:  Kvartsidioriitti
Malmimineraalit:  Kuparikiisu pirotteena ja rikkikiisua satunnaisina rakeina
Metallipitoisuudet:  Au 3,58 g/t, Cu 1,92 %
Näytteen koko:  6,5 x 4 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Lohkarenäyte