Kansannäyte 20112347

Kari Ahlholm on tehnyt useita mielenkiintoisia lohkarehavaintoja Keski-Pohjanmaan alueelta.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20112347
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  Kari Ahlholm
Löytöpaikka:  Kannus
Kivilaji:  Hapan vulkaaninen kivi
Malmimineraalit:  Kulta (natiivina pieninä rakeina)
Metallipitoisuudet:  Au 21 g/t
Näytteen koko:  4,5 x 7,5 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Lohkarenäyte