Kansannäyte 20111391

Kulta-kuparipitoinen tonaliittilohkare uudelta alueelta Kaavilta.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20111391
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  Jorma Myöhänen
Löytöpaikka:  Kaavi
Kivilaji:  Tonaliitti
Malmimineraalit:  Kuparikiisu, magneettikiisu, rikkikiisu, kaikki pirotteena.
Metallipitoisuudet:  Au 4,51 g/t, Cu 1,48 %
Näytteen koko:  8 x 4,5 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Lohkarenäyte