Kansannäyte 20111165

Martti Kolehmainen on löytänyt merkittäviä uusia kulta-kupari-viitteitä Tammelan kunnan koillisosasta Hämeestä. Näytteissä on 1,76 – 2,72 % kuparia ja 0,45 – 1,04 g/t kultaa. Geologian tutkimuskeskuksella on meneillään Hämeen vulkaniittivyöhykkeen mineraalivarojen kartoitushanke, ja Martti Kolehmaisen löydökset ovat tärkeä lisä alueen malmipotentiaalin selvitystyössä.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20111165
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  Martti Kolehmainen
Löytöpaikka:  Tammela
Kivilaji:  Hapan vulkaaninen kivi
Malmimineraalit:  Kuparikiisu, joka esiintyy pesäkkeinä
Metallipitoisuudet:  Cu 2,71 %
Näytteen koko:  7 x 3 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Lohkarenäyte