Kansannäyte 20102540

Reino Sainkangas on lähettänyt runsaasti kiisupitoisia irtokiviä Sievin pikkuradan maastosta. Parhaimmissa porfyyrinäytteissä oli 56,6 g/t kultaa ja 0,21 % kuparia ja uudet näytteet ovat tunnetun Norssijärven aiheen pohjoispuolelta. Lähettäjän löytämällä kohteella ei ole tehty aikaisemmin kultatutkimuksia

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  20102540
Kokoelma:  Kansannäytteet
Näyteluokka:  Kansannäytteet
Löytäjä:  Reino Sainkangas
Löytöpaikka:  Sievi
Kivilaji:  Porfyyri
Malmimineraalit:  Arseenikiisu, kuparikiisu, scheeliitti, rikkikiisu (kaikki mineraalit satunnaisina rakeina)
Metallipitoisuudet:  Au 56,6 g/t, Cu 0,21 %
Näytteen koko:  8 x 3 cm
Kuva:  Jouko Ranua
Lisätietoja:  Lohkarenäyte