Kalsiitti, Kerimäki, Louhi

Kerimäen Louhen kalkkikaivoksesta saadaan puhdasta kalsiittia. Siitä valmistetaan maanparannuskalkkia, erilaisia teollisuuden jauhettuja kalkkikivituotteita sekä poltettua ja sammutettua kalkki. Kaivos on Nordkalk Oy:n omistuksessa. Kalsiitti lohkeaa sitä lyötäessä kolmeen toisiaan vastaan vinossa olevaan suuntaan (120 ja 60 astetta). Kun lohkotasot lisäksi ovat hyvin tasaisia niin muodostuu romboedreiksi kutsuttuja kappaleita.

Kalkkikivi on ollut Suomessa keskiajalta saakka tärkeä kaivannainen. Ensimmäinen yhteenveto Suomen esiintymistä on jo sadan vuoden ikäinen.

Näytteen tiedot
Näytetunnus:  Mi 377
Kokoelma:  Espoon Otaniemen Geonäyttely
Näyteluokka:  Mineraalit, Kaivosnäytteet
Kaava:  CaCO3
Löytöpaikka:  Kerimäki, Louhi
Käyttökohde:  Teollisuusmineraalina, maanparannusaineena ja raaka-aineena
Näytteen koko:  Noin 15 cm
Kuva:  Jari Väätäinen
Lisätietoja: